Sari la conținut

Parohia Maia

Pr. Rares CojanDate de contact:

Preot paroh Rareș Liviu COJAN 

Adresa: com. Bobilna,  sat Maia nr. 11

Telefon: 0766 581 937 ; 0264215687

E-mail: maia @ protopopiatulortodox ro

Istoricul parohiei:

A). Istoricul bisericii MAIA:

Privitor la  vechimea localităţii MAIA  trebuie să precizăm faptul  că, încă de pe  la anul 1315, aceasta  era consemnată în documente  ca fiind  o bogată comunitate sătească, locuitorii fiind cu predilecţie de origine română. Denumirea localtiăţii a suferit  variaţiuni în decursul vremilor: 1315- MANIA; 1590- MANNIA; 1750- MAYE; 1850-MAYA; 1854-MAIA , nume  ce se păstrează până în prezent. Pe la anul 1698, MAIA este amintită ca filie  a Parohiei CREMENEA, având o biserică din lemn cu hramul   “SFÂNTA TREIME”, serviciile religioase fiind săvârşite  de preotul paroh  ALMAŞ DANIEL.

Din data  de 21 octombrie 1948, MAIA  devine  parohie având ca filii  CREMENEA şi  RĂZBUNENI. Biserica actuală a fost construită  în  anul 1904,  din piatră,  având turn din lemn, cu obolul de jertfă şi dragoste al  credincioşilor. Hramul noului sfânt lăcaş este   ales “Sfântul ierarh VASILE CEL MARE”, acesta rămânând până în zilele noastre.  Biserica a suferit câteva renovări în decursul timpului: 1941- reparaţii interioare şi zugrăvită;  1958- este acoperită cu tablă zincată; 1976- sunt executate reparaţii exterioare şi stropită în culoare galbenă pentru ca în anul 1979 să fie  pictată  de POPA  ARTEMIE de la Mănăstirea Nicula. La 13  septembrie 1981 este resfinţită  în timpul pastoraţiei preotului MORARU IOAN, de către  Preasfinţitul Episcop Vicar IUSTINIAN CHIRA MARAMUREŞANUL. În anul 2001 sunt efectuate reparaţii exterioare, fiind totodată stropită în terasit.

Preoţii slujitori, aşa cum sunt însemnaţi în documente, sunt următorii: ALMAŞ DANIEL ( 1826- 1850), MINZAT ARTEMON ( 1850-1851), POP VASILE ( 1851-1853), POP ARTEMON (1853-1865), MINZAT GAVRIL(1865-1866); POP NICOLAE (1866- 1898), ALMAŞ DANILĂ ( 1898- 1934), BUŞITA IOAN (1934-1949), FĂRTAN MIHAI (1949-1959), LEMENY NICOLAE (1959-1960), THIRA AUGUSTIN (1960-1972), BUIMAC CONSTANTIN ( 1972- 1976), BUDA AUGUSTIN VASILE ( 1976-1980), MORARU IOAN  ( 1980-2010). În prezentul preotul- paroh este  COJAN RAREŞ LIVIU.

B). Istoricul bisericii CREMENEA:

Însemnări documentare vorbesc  despre localitatea  CREMENEA  încă  de pe la anul 1405, (numită pe atunci KEMENI) denumirea aşezării  suferind alterări în timp. Astfel, la anul 1448 este amintită sub denumirea KEMENE; la 1597- KEMENIE; la 1649- KEMENYA; la 1750- KEMENYE; la 1762 – KEMENYA;  la 1830- KEMENIE; pentru ca în anul 1854 să fie recunoscută  având denumirea CREMINEA, forma uşor modificată fiind păstrată  până în prezent. Se ştie faptul că în 1698, la 2 ani după ce satul a fost ocupat de turci exista în această aşezare românească o nouă biserică din lemn  cu hramul “SFINŢII ARHAMGELŞI MIHAIL ŞI GAVRIL”. În anul 1756 biserica  având acelaşi hram, este resfinţită. Acest lăcaş de cult dăinuie până în prezent. Biserica a fost construită  din lemn de stejar  în stil maramureşan, de către meşteri maramureşeni. Pe lemnul de deasupra uşii  de la intrare este inscripţionat un text în limba slavonă şi anul 1677, probabil anul construirii. Pe la anul 1826 CREMENEA era parohie având filiile MAIA  şi RĂZBUNENI iar din anul 1948 devine filie la rându-i a parohiei MAIA. În cursul anilor sfântul lăcaş a suferit o serie de ajustări şi reparaţii: în anul 1802 a fost adăugat un coridor (târnaţ); în anul 1962 a fost învelit cu şindrilă acoperişul, cu ajutorul credincioşilor; în anul 2001 lăcaşul de cult   este consolidat şi este înlocuită şindrila  de pe acoperiş, totul la iniţiativa  părintelui IUSTIN MARCHIŞ de la aşezământul  STAVROPOLEOS  din Bucureşti şi cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Tot în anul 2001 se împrejmuieşte sfântul lăcaş cu gard din scândură iar mai apoi în 2002 se introduce curentul electric, lucrarea fiind rezultatul diverselor donaţii. Alături  de icoane şi picturi  de o inestimabilă valoare de patrimoniu, biserica din Cremenea posedă şi un clopot gravat în slavonă, de pe la anul 1770.

Preoţii slujitori, aşa cum sunt însemnaţi în documente, sunt următorii: ALMAŞ DANIEL ( 1826- 1850), MINZAT ARTEMON ( 1850-1851), POP VASILE ( 1851-1853), POP ARTEMON (1853-1865), MINZAT GAVRIL

(1865-1866); POP NICOLAE (1866- 1898), ALMAŞ DANILĂ ( 1898- 1934), BUŞITA IOAN (1934-1949), FĂRTAN MIHAI (1949-1959), LEMENY NICOLAE (1959-1960), THIRA AUGUSTIN (1960-1972), BUIMAC CONSTANTIN ( 1972- 1976), BUDA AUGUSTIN VASILE ( 1976-1980), MORARU IOAN  ( 1980-2010). În prezentul preotul- paroh este  COJAN RAREŞ LIVIU.

C). Istoricul bisericii RĂZBUNENI:

Satul RĂZBUNENI  a avut încă din vechime o populaţie  mixtă, alcătuită din români şi maghiari, mai târziu adăugându-se şi o comunitate importantă de  evrei. Maghiarii aveau să numească localitatea cu denumirea SUIA. La anul 1790 exista în localitate  o biserică  din lemn având hramul „SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE”. În anul 1826 satul RĂZBUNENI  este amintit în calitate de  filie a parohiei  CREMENEA, fiind administrată de preotul  ALMAŞ DANIEL. Biserica veche  fiind într-o  stare  precară, este demolată în anul 1924, în anul următor terminându-se construcţia unei biserici din piatră ce va purta hramul „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL„ aceasta durând până în zilele noastre. Lăcaşul de cult este opera meşterului HORVAT IOAN  din Cătălina, zugrăvirea acestuia fiind realizată de  zugravul ROSENFELD  din Dej. Este important să amintim  că ridicarea sfintei biserici  s-a făcut şi cu ajutorul generalului MOŞOIU, care a donat suma de 10.000 lei. Sfinţiea noului lăcaş de cult a fost săvârşită  la 20 iunie 1926  de către episcopul NICOLAE IVAN. În cursul anilor  s-au realizat  o serie  de lucrări la lăcaşul de cult: 1979- 1980- se înlocuieşte  tencuiala din exterior  iar  în anii 1986/1987 se repară şi interiorul, înfrumuşeţându-se cu o frumoasă pictură bisericească, realizată de către pictorul BUMBU CONSTANTIN  din Căşeiu.  Biserica va fi resfinţită la 18 septembrie 1988 de către  Preasfinţitul Episcop Vicar  IUSTINIAN CHIRA MARAMUREŞNUL.

Preoţii slujitori, aşa cum sunt însemnaţi în documente, sunt următorii: ALMAŞ DANIEL ( 1826- 1850), MINZAT ARTEMON ( 1850-1851), POP VASILE ( 1851-1853), POP ARTEMON (1853-1865), MINZAT GAVRIL(1865-1866); POP NICOLAE (1866- 1898), ALMAŞ DANILĂ ( 1898- 1934), BUŞITA IOAN (1934-1949), FĂRTAN MIHAI (1949-1959), LEMENY NICOLAE (1959-1960), THIRA AUGUSTIN (1960-1972), BUIMAC CONSTANTIN ( 1972- 1976), BUDA AUGUSTIN VASILE ( 1976-1980), MORARU IOAN  ( 1980-2010). În prezentul preotul- paroh este  COJAN RAREŞ LIVIU.

În prezent Parohia MAIA cu filiile  CREMENEA  şi RĂZBUNENI are un număr de 290 de credincioşi, majoritatea fiind în etate.

Despre părintele Rareș Liviu COJAN :

Născut la 08 aprilie 1981, în municipiul Dej, judeţul Cluj.

Clasele primare şi gimnaziul urmate  în municipiul Dej la Şcoala  cu clasele I- VIII Mihai Eminescu.

În perioada 1996- 1998 elev al Seminarului Liceal Teologic Ortodox (Sf. IOSIF MĂRTURISITORUL ) din Baia Mare , iar între anii 1998-2001 elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca.

Student în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă –Secţia Pastorală din Cluj-Napoca, între anii 2001- 2005.

Masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în perioada 2005- 2007.

Hirotonit întru diacon  la  23 aprilie 2010 şi întru preot la 25 aprilie 2010, pe seama Parohiei Maia cu filiile  Cremenea şi Răzbuneni.

Grad obţinut: definitivatul.

În perioada  2007-2010 student al Facultăţii de Istorie şi Filosofie – Secţia Studii Iudaice, licenţa în curs  de finalizare.