Sari la conținut

Parohia Chiuiești

Pr. Emanuel AlbuDate de contact:

Preot paroh Emanuel ALBU

Adresa: comuna Chiuiesti, sat Chiuiesti, nr. 491

Telefon: 0264225507; 0741420375

Email: chiuiesti @ protopopiatulortodox.ro

Istoricul parohiei:

Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului.

 Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună lucrarea Sfântului Duh, s-a început zidirea acestei Sfinte Biserici, cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, din comuna Chiuiești, jud. Cluj, în anul 1991 și s-a încheiat în anul 1998, cu ajutorul și prin jertfelnicia bunilor credincioși locali și sub directa îndrumare și supraveghere a Preotului Roșca Ioan.

Biserica a fost ridicată pe locul unei alte biserici, construită în sec. al XVIII-lea, care a fost sfințită în anul 1815 și care s-a dovedit neîncăpătoare și într-un stadiu avansat de degradare, nefiind avantajos a fi reparată.

Biserica actuală, în formă de navă cu cinci turle, a fost construită până la cornișă de echipa D-lui Inginer Bodea Vasile, din Târgu Lăpuș. Lucrările au fost continuate de cinci meșteri maramureșeni: Poienar Ioan, Petreuș Ioan, Poienar Vasile, Poienar Gheorghe și Brumar Ioan, din Botiza. Lemnăria acoperișului a fost executată de Țeutean Vasile, din Bonț, iar acoperirea cu tablă de Purdea Ioan și Poenar Sabin, din Dej.

Biserica a fost înfrumusețată cu haina picturii bisericești, în tehnica fresco, de către pictorii Istrate Vasile, din Galați și Bumbu Constantin, din Cășeiu. Lucrările de pictură s-au realizat între anii 1993-1998, cu ajutorul și prin jertfa credincioșilor locali.

În data de 22 august 1999, acest Sfânt locaș, a fost sfințit de către ÎPS. Părinte Bartolomeu Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de către un mare sobor de preoți și diaconi, în prezența unui impresionant număr de credincioși din parohie și împrejurimi.

Acest măreț eveniment religios din Parohia Ortodoxă Chiuiești, a avut loc în zilele PF. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit al Ardealului fiind ÎPS. Părinte Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, fiind ÎPS. Părinte Bartolomeu Anania, Episcopi Vicari fiind PS. Părinte Irineu Bistrițeanul și PS. Părinte Vasile Someșanul, Protopop al Protopopiatului Ortodox Dej fiind P.C. Părinte Teofil Herineanu, iar Preot Paroh fiind P.C. Părinte Roșca Ioan.

Numele preoților slujitori în Parohia Ortodoxă din Chiuiești se pierd în negura vremii. Primul preot ortodox din Chiuiești este Pr. Dumitru – 1682, urmat fiind de următorii preoți: Ioan Pop, Grigore, Iosif Adam, Ilie Lador, Ioan Popovici Rus, Ioan Popovici, Ioan Doma, Gheorghe Lador, Axente Bodea, Ioan Greblea, Vasile Cosma, Ioan Bodea, Gavril Lador, Teodor Purdean, Grigore Lador, Octavian Lador (1929-1950), Emil Neagoș (1951-1955), Nicolae Simion (1955-1964), Iulian Benche (1964-1983), Aurel Mureșan (1983-1991), Ioan Roșca (1991-2011), Albu Emanuel (2011-prezent).

Parohia Ortodoxă ″Nașterea Maicii Domnului″ din com. Chiuiești, are în prezent un număr de 1027 de credincioși ortodocși.

Ca și obiecte de patrimoniu deținute de Parohia Ortodoxă din Chiuiești, amintim: Noul Testament de la Bălgrad (1648), Chiriacodromion, Octoih Mare – Râmnic 1706, 1742, Apostol – Râmnic, Triod 1751, 1761, Octoih Mic – Râmnic 1763, Minologhion, Evanghelie – Bălgrad 1765, etc.; dar și câteva icoane pe lemn și pe sticlă.

Despre părintele Albu Emanuel :

Data nașterii: 08.01.1983

Școli absolvite și anul absolvirii:

  • Seminarul Teologic – Liceal ″ Episcop Ioan Popasu ″ din Municipiul Caransebeș (1997 – 2002);
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Pastorală (2002 – 2006);
  • Studii postuniversitare de masterat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, secția Teologie Biblico – Sistematică (2006-2008).

 

Data hirotoniei: 02.05.2006 – diacon;

07.05.2006 – preot.

Parohii ocupate: Parohia Ortodoxă Română ″Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril″ – sat Șoimuș, com. Coroisânmartin, jud. Mureș (14.05.2006 – 31.07.2011);

Parohia Ortodoxă Română ″Nașterea Maicii Domnului″ – sat Chiuiești, com. Chiuiești, jud Cluj (01.08.2011 – prezent).

Grade profesionale: Gradul II profesional.