Sari la conținut

Parohia Recea Cristur

 

DSCF9071Date de contact:

Preot paroh Felician ȘERBAN

Adresa:

Telefon:0748575557

Email:


Istoricul parohiei:

• Parohia Recea – Cristur, filia Căprioara

❖ Biserica „Sf. lerarh Nicolae” – parohia Recea – Cristur

❖ Biserica „Sf. lerarh Nicolae” – filia Caprioara
Data punerii pietrei de temelie / Proiectul ei și elemente particulare de arhitectura / Pictura / Date despre interior / data sfintirii bisericii și ierarhul care a sfintit-o / anul construirii bisericii
❖ In localitatea Recea – Cristur, exista o biserică de lemn cu hramul „ Soborul ingerilor”din 1693 . 0 nouă biserica de lemn, cu hramul „ Sf. Arhangheli Mihail Gavriil”, a fost construita in 1882. Biserica actuala , de zid,in fom5 de cruce, a fost construita in 1961, pictată in tempera (1983) de Murepn loan din Cluj-Napoca, originar din Osoi, reparată in 1995-1996, inzestrata cu doua pridvoare ( fată și lateral ) Impodobite cu scene biblice in mozaic

Murano și pictură, tencuială în terasit incizat cu scene biblice de echipa meșterului Andrei Sabău.
Sfintită in 1965 de Ep. Teofil Herineanu, resfintită în 28.10.1995, precum și în 21.07.2002 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriteanul.
In 02.09.2011, cu ocazia schimbării iconostasului, s-au schimbat geamurile, punandu-se geamuri termopan, s-au inlocuit ușile cu uși sculptate, s-a parchetat, incălzire centrală, automatizarea clopotelor, iar Ep. Vasile Someșanul a resfintit biserica.

In parohia Recea – Cristur

❖ Pr. loan ( 1733)

Pr. Gheorghe Neme ( 1760- 1762 )

❖ Pr. Alexandru Mica ( 1835 – 1842 )

❖ Pr. Teodor lulian (1900)

❖ Pr. Deac loan ( 1887 —1902 )

❖ Pr. Costin loan ( 1903 — 1921 )

❖ Pr. Cosma Aurel ( 1921 — 1926 )

❖ Pr. Pop Gheorghe ( 1926 —1930 )

❖ Pr. Boldut loan (1930-1937)

❖ Pr. Varga Aurel ( 1949 —1958 )

❖ Pr. Cosmufa Octavian Liviu ( 1958 — 1963 )

❖ Pr. Moisa loan ( 1962 — 1963 )

❖ Pr. Relea Gavril ( 1963 —1966 )

❖ Pr. Burzo Gavril ( 1969 — 1987)

❖ Pr. Stanciu Petru ( 1987 —1997 )

 

 Despre părintele Felician Șerban:

Data nașterii : 01.01.1954

Școli absolvite și anul absolvirii: – Scoala generals Cerneti
– Seminarul Teologic Ortodox Cluj- Napoca ( promotia 1976 )
Data hirotoniei: 01.08.1976
❖ Parohia Recea Cristur din 16.11.1992

❖ Filia Căprioara in 01.09.1976-15.11.1992, din 01 . 05.2000 până in prezent.
Grade profesionale :
Definitivat ✓ Gr. II, Gr. I
Distincfii primite: ❖ Sachelar in 13.08.1988

❖ Iconom in 22.10 1995

❖ Stavofor in 26.06.2002

❖ Diploma de Aleasa Cinstire 02.09.2011