Sari la conținut

Parohia Rugășești

Date de contact:

Preot paroh Rafael CRISTE

Adresa: Rugăşeşti, com. Căşeiu, nr. 48

Telefon: 0744184604

Email: rugasesti @ protopopiatulortodox.ro

Istoricul parohiei:

Biserica are hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, construită începând cu anul 1921 din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă. Pictată simplu şi înzestrată cu icoane pictate pe lemn, a fost sfinţită la 8 nov. 1928 de către episcopul greco-catolic Iuliu Hossu. S-a resfinţit la 6 nov. 1956 de episcopul Nicolae Colan, în 1958 de episcopul Teofil Herineanu, iar la 5 nov. 2002 resfinţită de episcopul vicar Vasile Someşanul. Biserica a fost reparată, retencuită în terasit incizat cu scene biblice (1989-1991) şi pictată de Săsăran Florin în tempera (1998-2000).

Preoţi slujitori: 1733: pr. Iuon (ortodox); 1769: pr. Iuon (acelaşi?), trecut la greco-catolici; 1867: menţionat pr. Ciupe Mihail; 1910-1916: pr. Viman Petru; 1925: menţionat pr. Oprea Nicolae; 1928-1934: era preot Buşiţia Ioan; 1937-1950: pr. Ciurdărean Aurel jr.; 1952-1959: pr. Vădean Ioan; 1961-1967: pr. Vaida Daniil; 1967-1972: Cosmuţa Ioan-Mihai; 1972-1975: Nistor Gh. Lucian; 1976-1977: pr. Mănăşturean Teodor; 1977-2012: pr. Vaida Ioan, pensionat în decembrie 2012.

Ortodoxă dintru început, după 1700 a trecut la greco-catolici prin promisiuni, avantaje materiale, şantaje sau ameninţări. În 1733 satul avea 70 de familii, 110 persoane în 1750. La conscripţia generalului Bukow din 1760-1762, existau înscrişi: un preot unit la 7 familii unite; nici un preot ortodox la 17 familii ortodoxe; Biserica şi casa parohială erau încă în posesia ortodocşilor, luată ulterior prin forţă. Aceasta datorită persecuţiei la care Ortodoxia a fost supusă crunt de barbariile catolicilor, cât şi datorită incorectitudinii statisticii care i-a părtinit pe uniţi. În 1769, fiind preot Iuon, acesta a fost recompensat financiar pentru fidelitatea sa faţă de uniaţie. În 1816 parohiei i s-au afiliat credincioşii din Guga, proaspăt convertiţi la greco-catolicism. În 1842 satul avea 464 credincioşi. În anul 2002 avea aproximativ 900 suflete ortodoxe.

În 1867 parohia s-a afiliat împreună cu Guga, parohiei greco-catolice Chiuieşti, până în 1910 când satul avea 886 credincioşi. În 1910 s-a revenit la situaţia anterioară când s-a reînfiinţat parohia Rugăşeşti-Guga. În 1948 a trecut la Ortodoxie. În 1996 Guga devine parohie de sine stătătoare.

Exista la Rugăşeşti o casă pentru şcoală din lemn în 1867, înlocuită în 1909 cu una tot din lemn. La fel, casă parohială exista în 1867, din lemn, înlocuită în 1937 cu alta de zid (cărămidă acoperită cu internit), existentă şi astăzi. Biserica a avut 6 ha pământ arabil şi un fânaţ de 5 care de fân, conform conscripţiei lui Bukow din 1762.

Obiecte de patrimoniu. Menţionăm: clopote din 1832; icoane pe lemn nesemnate, nedatate, cu Sf. Nicolae, Cuv. Parascheva, Botezul, dar atribuite pictorului Radu Munteanu din Ungureni, sfârşitul sec. XVIII. Dintre cărţi: Apostol (chirilică), Catavasier (chirilică), Cazanie (chirilică, Bucureşti, 1732), Evanghelie (Bucureşti, chirilică), Evanghelion (1893), Liturghier (1798, Sibiu, chirilică), Minei (Blaj, 1781), Octoih Mare (1672), Octoih Mic (Blaj, 1760), Penticostar (1778, chirilică), Strastnic (1783, chirilică), Strastnic (Blaj, 1817), Triod (Blaj, 1771), Triod (1890).

Despre părintele Rafael CRISTE:

No data.