Sari la conținut

Parohia Gârboul Dejului

Pr. Mihai CozmaDate de contact:

Preot paroh Mihai COZMA

Adresa: –

Telefon: 0735 192 177

Email: garbou @ protopopiatulortodox.ro

Istoricul parohiei:

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” are ca data construcției: secolul al XVIII-lea. Nu se cunosc nici numele autorului picturii murale, nici data execuției acesteia. O inscripție cu litere chirilice, aflată la mijlocul iconostasului, menționează un „Filipașcu Voievod”.

Satul a mai avut o biserică. La începutul celui de-al treilea deceniu al secolului al XIX-lea, mai mulți credincioși au trecut la greco-catolici. Pentru folosul acestora, în 1824 a fost adusă din Reteag biserica cu hramul „Sfântul Dumitru”, demolată în 1934

In 1953-1954 a fost construita actual biserica de zid, in antrepriza mesterului Ioan Cosma din Ocna Dejului, sfintita de Ep. Colan. Renovata in 1972, a fost resfintita in 1975 de Ep. Vicar Ghira Maramuresanu si in 11 iunie 2000 de Ep. Vicar Irineu Pop Bistriteanu.

Aparținând de comuna Cășeiu, satul Gârboul Dejului păstrează o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, monument istoric. Pe una din grinzile de est ale naosului se găsește inscripția: „Această sfântă besearecă au fostă meste(r)u… Mihaiu” și „și la noi (t)ă dă să au fostă mest(eru) Nicoară”, reprezentând probabil numele primului constructor al edificiului și numele celui ce a refăcut biserica. Decorul sculptat: Ancadramentul ușii de intrare în biserică este decorat cu motive incizate, precum romburi, pătrate, dinți de fierăstrău și frânghia răsucită. Aceleași motive se repetă și la ușa de acces în naos. Grinzile bolții au fost decorate cu motivul rozetei. Pictura: Pictura murală datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și a fost realizată de un meșter din zonă, într-un stil de factură populară, naivă, cu o cromatică veselă. Picturile din pronaos s-au distrus complet, iar tavanul a fost înlocuit. Pe bolta semicilindrică a naosului apar scene din Ciclul Patimilor, cei patru evangheliști, prooroci și mucenici în medalion. Tot pe bolta naosului se disting scenele Vindecarea orbului și Duminica Tomii. Pe peretele de vest este reprezentată scena Jertfei lui Isaac, în rest pictura se păstrează încă în partea inferioară a pereților, reprezentând sfinți, înnegrită puternic pe boltă. Iconostasul și icoanele împărătești au fost pictate în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea. Deasupra icoanelor împărătești se găsește registrul apostolilor încadrându-l pe Iisus pe tron. Tâmpla este încununată de un Trimorphon: Iisus pe cruce flancat de Maria și Ioan, pictura fiind însă deteriorată. Pe iconostas apare înscris cu litere chirilice numele unui Filipașcu voievod, probabil ctitorul bisericii vechi.

În interior, în pronaosul tăvănit, picturile s-au distrus. De o parte și de alta a ușii de acces în naos atârnă două icoane pe lemn din secolul al XVIII-lea, reprezentând Încoronarea Domnului și un Deisis. Dincolo de peretele despărțitor, bolta semicilindrică de scândură (cerimea), cât și pereții naosului, au păstrat picturile de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1794). Ciclul iconografic se desfășoară de la sud spre vest și nord. Patimile Domnului au fost redactate într-un limbaj popular naiv, dar nu lipsit de pitoresc și pe alocuri de note caricaturale. Dincolo de gesturile stângace, de mișcările nefirești și figurile stereotipe, artistul popular a reușit, prin alegerea unei palete cromatice adecvate, să dea vioiciune scenelor imaginate. Bolta a fost împodobită cu figurile evangheliștilor și cu busturile unor prooroci sau mucenici. Tot pe leagănul bolții au fost pictate scenele Vindecarea orbului și Duminica Tomii. Din pictura absidei altarului se mai distinge scena Jertfa lui Isaac.

In 1733, satul avea 45 de familii si patru preoti. Gavrila, unit, Ioan Alexandru, si alt Ioan, ortodocsi. Parohia tinea de Protopopiatul Caseiu. In 1750, satul avea 460 locuitori, doi preoti nenominalizati si tinea de acelasi protopopiat.

Conscriptia de delimitare confesionala din 1760-1762 a inregistrat o masiva revenire la Ortodoxie: doar cei doi preoti si trei familii din 82 declarandu-se Greco-catolici.

In 1766, parohia, formata din 400 de credinciosi ortodocsi, apartinea Protopopiatului Chiuiesti. In 1767, preotul satului era Voevod Simeon. Tatal sau fratele lui Alexe Voevod, hirotonit de episcopul Dionisie Novacovici in 20 mai 1765 preot pentru parohiile Caseiu si Urisor.

Confruntarile confesionale dintre preoti si sustinatorii lor, permanente dupa adoptarea uniatiei, au degenerate in 1775 pana la limita unei razmerite, facand necesara interventia armatei.

In 1805, satul avea 93 de familii ortodoxe pastorate, din 1790, de Popovici Ioan zis Cremene , hirotonit in Transilvania in 1790 si, probabil din 1973, de Ioan Zsina (Sina), suspendat in 1805 de comisia guvernamentala care recenza parohiile in vederea reorganizarii protopopiatelor.

Ca si la inceputul veacului al XVIII-lea, in pragul veacului al XIX-lea, satul avea trei preoti Vaida Simeon, in functie din 1808 pana in 1818, popa Mihai din 1818 pana in 1820 cand a trecut la Greco-catolici si Popovici Ioan, protopop de Chiuiesti.

In 1805, o parte din credinciosi au trecut la Greco-catolici, trecere acceptata ca urmare a promisiunilor facute de contele Kornis din Bata, care a daruit bisericii 15 iugare de pamant, portiune canonica. In 1820 li s-au alaturat popa Mihaiu si sustinatorii lui.

Consecinta a acestei treceri, satul a fost divizat confessional pana in 1948, intr-o parohie ortodoxa si una Greco-catolica.

Actualmente, in Parohia Garbau Dejului, sunt 112 persoane Ortodoxe.

Din 1820 pana in 1839, parohia a fost administrate de preoti din parohiile vecine. In 1840 administra parohia Vaida Constantin, avand capelan pe Bogdan Dumitru din Ciceu-Corabia. Satul avea 93 de familii ortodoxe, din parohie facand parte filiile Guga cu 16 familii si Ciceu Corabia cu 65 de familii.

Vaida Dumitru  – a condus parohia pana in 1861

Vaida Teodor – a condus parohia pana in 1880

Bogdan Ioan – 25.04.1880 – 09.03.1882

Purdea Teodor – 09.03.1882 – 1932

Danci P. Ioan – 1035-1939 si 1945-1948

Biliboaca Gheorghe Victor – 1936-1937

Barbul Ioan – 28.03.1937 – 08.12.1938

Cureu Ezechil – 27.08.1939-31.12.1940

Cotutiu Alexandru – 1946-1947

Bilt Ioan Victor-Valentin – 20.11.1947-1958

Danciu A. Ioan -01.04.1967-?

Holban Melchisedec – 01.06.1958-31.12.1970

Rus I. Gheorghe – 01.09.1974-30.06.1984

Man Radu – 01.10.1984-31.11.1989

Vaida Adrian Calin – 01.05.1991-31.10.1994

Coroian Marcel-Daniel – 01.12.1994-01.11.2001

Rosca Ilie-Simion – 01.03.2001-16.12.2003

Patrimoniu:Icoane: Trei icoane pe lemn datand din sec. XVI

Carti: Apostol, sec. XVII, Minee (12 bucati), sec XVII, Molitvelnic, Sibiu, 1874, Octoih mare, Blaj, 1857, Minee (12 bucati) Sibiu, 1853-1856. Evangheliar, Sibiu, 1859, Apostolier, Blaj, 1878, Minee (12 bucati), Bucuresti, 1891-1894, Penticostar, Blaj,1889, Triod, Blaj,1890, Octoih, Blaj, 1770, Evanghelie, Bucuresti, 1742, Strastnic, Blaj,1753, Apostol, Blaj, 1802, Penticostarion, Sibiu, 1805.

Casa parohiala: O casa cu 3 camere, baie, bucatarie plus anexe.

Bunuri funciare: sesie parohiala veche: arator 4j,800st, fanat 5j, 800st, sesie cantorala veche arator 800st, fanat 800st (semaism 1947, p.290; sesie parohiala ortodoxa (1939) 10 iug 1172st.

Despre părintele Mihai Cozma: