Sari la conținut

Parohia Strâmbu

Pr. Nicolae ScrobDate de contact:

Preot paroh Nicolae SCROB

Adresa:: Localitatea Strâmbu str. Principală nr. 129

Telefon: 0742 960 436

Email: strambu @ protopopiatulortodox.ro

Istoricul parohiei:

Prima menţiune documentară a satului 1588: Horgos-patak, Strîmbulu.

Date și aspecte din istoria parohiei:

Biserica:

Existenţa unui clopot din 1598 inscripţionat „Spes-mea-est-Cristvs”(Speranţa mea este Cristos) sugerează existenţa unei biserici de la sfârșitul secolului al XVI-lea, deși, documentar, un locaș de cult este menţionat abia în 1733. O nou­ă biserică de zid, acum monument istoric, a fost construită în 1764. Pe latura de sud a acesteia și la absida altarului au fost identificate urmele unor contraforţi de la un lăcaș anterior. Considerate a fi aparţinut unui lăcaș monahal urmele confirmă, de fapt, existenţa vechii biserici de mir, mănăstirea pe seama căreia au fost puse fiind pe Valea Fanti.

În 1864, comunitatea a hotărât să construiască o nouă biserică, drept care, în 3 iulie 1864, a încheiat un contract cu meșteri din Coroieni care s-au angajat să înceapă lucrarea la 1 august 1864 și s-o finalizeze la 1 august 1867. Totul a rămas , însă o dorinţă neîmplinită.

Biserica actuală cu hramul „Nașterea Sf Ioan Botezătorul” a fost construită în anii 1970-1974( în Hrisovul din 24 iunie 2001, construită în 1971-1975), de meșterul Georgiu Nechita , zis Nechita lui Irofte.

A fost înzestrată cu un iconostas sculptat ale cărui icoane au fost pictate de V. Constantinescu din Cluj – Napoca. În anul 1997 i s-a adăugat un pridvor. A fost pictată în anii 1999-2000 de Bumbu Constantin din Cășeiu și fii săi, Emanuel și Liviu.

A fost sfinţită în 10 iulie 1977 de Arhiep. Teofil Herineanu și resfiinţită în 24 iunie 2001 de Ep. Vicar Dr Irineu Pop Bistriţeanu.

Enoriași și preoţi

      În 1727, la doar câţiva ani de la unirea cu Biserica Romano-Catolică, satul a revenit la ortodoxie,în 1733 toate cele 38 familii și doi din cei trei preoţi , Ioan (Iuon) și Ilie (Illye) fiind ortodocși. Un preot doar, Petre, rămăsese unit. În 1750 satul avea 307 suflete ( animae universum) și 3 preoţi slujitori(sacedotes fungentes), în 1760-1762, 61 de familii și 3 preoţi din,

care 12 familii și 2 preoţi  greco-catolici, 49 familii și un preot, ortodocși, în 1766, 110(60m+50f) locuitori de religie ortodoxă.

În 1764 , comunitatea a fost vizitată de Ep. Pavel Aron, vizitaţiune care a determinat revenirea treptată la biserica greco-catolică,în 1769 preotul Theodor fiind recompensat de Consistoriu pentru această lucrare.

Ciupe Atanasie (Athanasius Csúpe) de Draga-Vilma, bărbat zelos, al cărui fiu, Ladislau Ciupe, era consilier la Cancelaria Aulică a Transilvaniei de la Viena, era paroh în 1835 și 1842 când satul avea 778, respectiv 784 credincioși greco-catolici.

Ciupe Mitrofan ( Mitrophanes Ciupe), fiul lui Atanasie, născut în 1808, hirotonit în 1847. A păstorit 913 credincioși în 1867. A decedat în 9 august 1868, la 60 de ani , din care 20 preot.

    Turturean  Cristofor ( Turtureanu Christophorus) , preot în Ganci( Canci, Dumbrăveni), com Ciceu-Giurgești. În 1877 era în Strâmbu unde păstorea 941 credincioși (921 în Strâmbu și 20 în Valea Cășielului).

Bud Augustin ( Augustinus Budu) din Boiereni, născut în 1853 în Boiereni, absolvent al Gimnaziului din Cluj(1875) și al Seminarului Teologic din Gherla(1879). Hirotonit în 1879 pe seama parohiei Lăpuș (Lăpușul Românesc) unde a fost capelan. Din 1880 a administrat parohia Strâmbu-Valea Cășielului, unde a păstorit 930 de credincioși în 1882, 980 în 1886, 960 în 1890, 1033 în 1894, 1020 în 1896, 1029 în 1898, 1034 în 1900, 1030 în 1903, 1034 în 1906 , 1080 în 1914.

Georgiu Atanasie, preot în Chiuiești (01.04.1915-31.08.1916; 1923-1949), Strâmbu (01.09.1916-14.08.1923). Ocna Dejului(15.08.1923-29.08.1924), Cetan(1952-1957).

Pop Sever, născut în 1900 în Lușca, cartier al orașului Năsăud , în familia învăţătorului Pop Ioan. Absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj. Căsătorit cu învăţătoarea  Valeria Băieșu, fiica preotului din Târlișua. Hirotonit în 1926 pe seama parohiei Strâmbu, unde a slujit până în decembrie 1932 când a fost transferat în Târlișua. În 1932 parohia avea 951 credincioși. A decedat în 1941. Copii:Antonel, jurist, Lucia și Titus , prof.

      Coruţiu Titus- a administrat parohia din 23 februarie 1933 până în 7 decembrie 1941, an în care satul avea 852 de credincioși.

      Sângeorzan Ioan, paroh din 1941 până în 1947.

      Pop Romulus, născut în 23 iunie 1920 în Suciu de Sus în familia Pop Lazăr și Ileana. Studii: Școala Primară din Suciu de Sus (1926-1933), Liceul „Andrei Mureșanu” din Dej(1933-1940) și Liceul „George Coșbuc” din Năsăud (1940-1941), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj(1941-1945). Căsătorit în 9 mai 1945 cu  Oniţa L. Tarba , născută în 17 noiembrie 1926 în Pedrid. Hirotonit în 8, 10 iunie 1945 în Cluj de Ep. Dr. Iuliu Hossu.

Învăţător în Groșii Ţibleșului (16.11.1944-30.06.1945). Preot în Petrid (30.03-05.1947), Strâmbu(01.06.1947-31.05.1961), Luna de Jos (01.06.1961-31.10.1969), Chintău (01.11.1969-?).

În 1960 a fost arestat pentru atitudine dușmănoasă contra statului. Copii: Natalia Adriana n. 15.02.1946, Aurel, n. 13.10. 1947, Mircea Gheorghe, n. 18.03.1949, Marius Octavian n. 19.06. 1951, Cecilia Maria n. 23.07 1952. A decedat în 2004.

      Irimia Mihai,născut în 25 iulie 1925 în Draxini, com. Bălușeni-Botoșani în familia Irimia Gheorghe și Aglaia n. Aștefănoaie. Studii: Școala Primară din Bălușeni, Școala de Cântăreţi Bisericești din Huși, Seminarul Teologic de la mănăstirea Neamţ, Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu, Cursuri de specializare în agricultură la Golești. Căsătorit în 22 septembrie 1955 cu Didina Manea, născută în 20 septembrie 1935 în Tomești-Iași. Hirotonit în 21 și 22 noiembrie 1961 în Cluj de Ep. Herineanu. Învăţător în Coșula (01.02.1950-31.08.1955), normator la GAS Botoșani (1955-1962), preot în Strâmbu (01.02.1962-30.06.1964), Sucutard (01.07.1964-1967), Sângeorz-Băi. Copii: Dan n. 14.01.1956, Petrică n. 20.01 1961, Valer n. 01.08 1962.

    Benche Iulian, preot în Chiuiești, a administrat parohia scurtă vreme (26.061964-05.091964).

    Iosip Alexandru, preot în Sfăraș – Stana-Huedin (14.11.1943-15.01.1951), Ocna-Dejului (01.11.1958-13.03.1959), Bunești (1964), Strâmbu – Valea Cășielului (01.19.1964-31.11.1973).

Man Emil, fiul învăţătorului Vasile Man din Boiereni, născut în 1925. Absolvent al Liceului din Năsăud, al Școlii Normale de Învăţători din Gherla și al Institutului Teologic din Cluj. Căsătorit în 1949. Hirotonit în 1951. Preot în Libotin (1951-1958), Boiereni (1958-1988). În anii 1985-1986 a construit biserica mănăstiri Rohiiţa. A administrat parohia în anii 1973-1974. A decedat în 1988.

    Precup Liviu, născut în 2 octombrie 1948 în Dumbrăveni, în familia Precup Ioan și Măriuca n. Iuga. Studii: Școala Generală de 8 ani din Dumbrăveni (1955-1962) Școala Profesională din Dej  (1962-1965), Liceul „Alesandru Papiu Ilarian” (fost nr. 2 ) din Dej (1965-1971), Seminarul Special din Curtea de Argeș (1971-19740). Dulgher la Trustul de Construcţii Cluj (1965-1968, 1970-1971). Militar în termen (1968-1970). Căsătorit cu Maria Hășmășan din Strâmbu, născută în 27 martie 1954. Hirotonit în 12,13 septembrie 1974 în Cluj-Napoca de Arh. Teofil Herineanu. Preot în Strâmbu – Huta – Valea Cășielului (01.10.1974-14 septembrie 1989 când a decedat). Copii: Marinca, n. 22.09.1975,  Gheorghe, n. 10.01. 1977, Liviu, n. 10.06.1978.

    Pop Silviu, preot în Negrenii de Jos, judeţul Teleorman (1985-1990), Strâmbu (1990-1993), Cășeiu (1993-prezent).

Șuteu Alexandru, preot în Ceaba (01.06.1991-31.12.1992), Strâmbu (01.01.1993-31.07.2000), Lelești (01.08.2000-prezent).

Iușan Dinu-Cosmin, născut în 13 noiembrie 1975 în Gherla în familia Iușan Iulian și Elena. Studii: Școala Generală „ Ana Ipătescu” și Liceul Teoretic „ Petru Maior” din Gherla, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1999. Căsătorit, în 24 iunie 2000, cu Crina Ioana Neamţu din Gherla, născută în 10 noiembrie 1978. Hirotonit în Cluj-Napoca în 23, 27 septembrie 2000 de Ep. Vicar Vasile Someșanu. Profesor de Religie la Școala Profesională Gherla (1999-2000). Preot în Strâmbu – Valea Cășielului (01.10.2000-prezent). Copii Bianca Maria, n. 15.07 2003.

De aici sunt originari Georgiu Potochi, al doilea episcop al Bisericii Unite și Ioan Georgiu, episcop vicar de Gherla.

Școala confesională

     O casă școlară de lemn exista în 1867, înlocuită în1902 cu un nou local.

Dascălii: Atanasie Georgiu (Athanasius Georgiu), absolvent de preparandie, cantor una docens, 1867, 1877, 1882, Ioan Sigisiorean (Joannes Sigisioreanu), cantor una docens 1886, Constantin Georgiu ( Constantinus Georgiu), absolvent de preparandie, 1890, 1894, 1896, 1898, Constantin Man ( Constantinus Man), absolvent de preparandie, 1900, 1903, 1906, 1914.

Școlari: 59 în 1867, 129 în 1877, 59 ( 48 la repetiţie ) în 1882, 65 ( 40 la repetiţie) în 1886, 30 ( 20 la repetiţie) în 1890, 80 ( 30 la repetiţie) în 1894, 70 (45 la repetiţie ) în 1896, 90 ( 30 la repetiţie) în 1898, 145 ( 76 la repetiţie ) în 1900, 135 (36 la repetiţie ) în 1903, 120 ( 30 la repetiţie ) în 1906 , 80 ( 30 la repetiţie ) în 1914.

    Patrimoniu

    Clopote : unul din 1598, unul din 23 iulie 1921 turnat la Fabrica  „ Oituz” din București; a înlocuit clopotul rechiziţionat în timpul primului război mondial.

Icoane: 4 Icoane Împărătești și 12 prăznicare în Biserica Monument Istoric

Cărţi:Apostol,București, 1743; Strastnic, Blaj, 1753; Evanghelie, Blaj,1765          ;  Penticostarion,Blaj, 1768; Triodion, Blaj, 1771 ( însemnare cu caractere chirilice, atestă cumpărarea cărţii cu 22 de florini și donarea ei bisericii din Strâmbu, în anul 1700) Trodion, Blaj, 1771 (însemnare cu caractere chirilice și latine, atestă cumpărarea cărţii în anul 1788, die 9 septembrie pentru biserica din Cășei); (Inventar din 23 august 1869): Apostol,Blaj, 1802; Apostol, Blaj, 1802; Apostol, Blaj, 1704 ( de fapt Buzău), Catavisier grecesc-românesc „ fără început” ( de fapt, de la Sibiu); Catavisier românesc,Blaj,1762; Cazanie, Râmnic, 1791; Ceaslov,Blaj, 1793; Evanghelie,Blaj, 1765, sub Atanasie Rednic; Liturghier, Blaj, 1756, sub Petru Pavel Aron; Liturghier, Sibiu, 1798; Minei, Blaj , 1781, sub Grigore Maior; Molitvelnic, Blaj, 1757; Molitvenic, Blaj, 1815; Oftaiu, Blaj, 1760(adică , Octoih); Penticostar, Blaj, 1768; Predicile lui Petru Maior, Buda, 1810; Propovedania la morţi, de Samuel Clain, Blaj, 1784; Psaltirea profetului David, Sibiu, 1847; Strastnic, Blaj, 1753; Testamentul vechi și nou, Blaj,1795; Triod, Blaj, 1771; matricole bisericești începând cu anul 1802 și protocol de vizitaţiuni canonice începând din 1835; (Inventar din 10 septembrie 1916): Apostol, chirilice; Apostol, latine; Catavasier, sub Maria Tereza ( Ediţii descrise din vremea Mariei Tereza se cunosc din anii 1762, 1769 și 1777. Probabil ediţia din 1762); Cazanii, sub Iosif II (Confuzie între Iosif Leopold și Iosif II. Este, de fapt , Cazania de la Belgrad din 1699); Minei, sub Iosif II ( Minologhion , Blaj, 1781); Molitvelnic sub Francisc I ( de la Blaj, din 1815); Octoih, 1770, chirilice ( de la Blaj); Octoih, 1875; Octoih mic, 1859, chirilice; Penticostar , latine; Strastnic și Triod.

Despre părintele Dinu Iusan:

Data nașterii: 13. 11. 1975

Școli absolvite și anul absolvirii:

-Liceul teoretic „Petru Maior” Gherla 1994

-Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca 1999

Data hirotoniei: 27. 09.2000

Parohii ocupate și perioada: Parohia Ortodoxă Strâmbu

-2000 – prezent

Grade profesionale: gradul I în preoţie