Sari la conținut

Parohia Bogata de Sus

Date de contact:

Preot paroh Ionuț-Grigore RODILĂ

Adresa: Bogata de Sus, nr. 98

Telefon: 0744 238 122

Email:-

Istoricul parohiei:

Satul Bogata de Sus, comuna Vad, judeţul Cluj, este situat la N-V de municipiul Dej, la o distanţă de 25 km şi la 8 km de râul Someş, făcând parte din protopopiatul Dej.

Este un sat vechi de români, fiind pomenit şi în tratatul de istorie „Răscoala de la Bobâlna”, deoarece, în anul 1437, locuitorii satului au participat la răscoala de la Bobâlna, localitate situată la 6 km spre vest. Printre fruntaşii răscoalei este amintit şi Iacob Antal din Bogata de Sus. Românii l-au trimis ca delegat la nobilii unguri, care l-au prins şi l-au spânzurat. În satul Bogata de Sus, alături de românii băştinaşi, au mai trăit maghiari şi evrei, maghiarii fiind stăpâni de pământ, iar evreii comercianţi. În sat mai există şi astăzi un cimitir evreiesc cu circa 30 de pietre de mormânt pe care este scris în limba ebraică.

Locuitorii satului, în marea lor majoritate, au fost iobagi pe moşiile feudalilor , iar mai târziu, ţărani săraci pe moşiile boierilor unguri Uifaly şi Lazar. Cei câţiva români proprietari de pământ erau grupaţi pe malul unei văi, unde se simţeau mai bine şi erau fericiţi, de aceea i-au dat numele de „Valea Bună”, nume pe care îl poartă şi astăzi.

Generaţiile  de maghiari şi evrei, care au trăit înainte de cele două războaie mondiale, au părăsit satul stabilindu-se în diferite localităţi din ţară şi de peste hotare, acest lucru demonstrând continuitatea românilor pe aceste meleaguri, naţionalităţile conlocuitoare fiind doar veniţi aici, iar nu împământeniţi. Odată cu plecarea străinilor s-a schimbat şi numele satului, din Bogata Ungurească în Bogata de Sus. În perioada postbelică, pământul a fost dat ţăranilor prin reforma agrară de după 23 august 1944. În anul 1959 satul a fost în întregime colectivizat, un singur locuitor, pe nume Beldean Zaharie, refuzând colectivizarea. Înainte de anul 1700, românii din Bogata de Sus au fost în totalitate ortodocşi, iar după unirea cu Roma, ca şi în majoritatea localităţilor transilvănene, au fost forţaţi să treacă la catolicism. În anul 1948 s-a revenit la Biserica Ortodoxă.

În parohia Bogata de Sus se ştie că au fost două biserici de lemn. O biserică foarte veche era aşezată pe un deal de lângă „Valea Bună”, unde a fost şi este şi astăzi cimitirul parohiei. Tot aici a fost şi casa parohială. În anul 1911 toate acestea au ars într-un mare incendiu despre care bătrânii povestesc că a topit, în văpaia lui, chiar şi clopotele bisericii. Atunci a ars şi arhiva parohiei. În anul 1948 s-a cumpărat o casă parohială, construită din lemn, de la un evreu pe nume Abraham Bela. Actuala casă parohială a fost începută în anul 1963 în timpul păstoririi părintelui Ramba Gheorghe. Credincioşii au construit, pe locul actualei biserici, o altă biserică din lemne vechi, procurate de la alte biserici, dar care nu a rezistat decât până în anul 1969, când s-au început lucrările la noua biserică. Biserica a primit hramul „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cu siguranţă moştenit de la celelalte două biserici vechi de lemn. În anul 1995 a primit hramul „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”, hram pe care îl poartă până astăzi. Biserica este o construcţie în formă de navă (corabie), solidă, cu fundaţie de piatră, pereţi de cărămidă şi acoperiş de tablă. Majoritatea materialelor pentru noua biserică au fost procurate în timpul păstoririi preotului Deuţiu Ioan. Lucrarea a fost începută în timpul preotului Ramba Gheorghe şi executată de meşteri locali, în frunte cu Noghiu Ionaş, care a fost şi cântăreţul parohiei. Cheltuiala lucrărilor a fost suportată de către credincioşii din sat, care au arătat multă râvnă sfântă pe toată durata zidirii noii biserici, primindu-se ajutoare financiare şi de la Patriarhia Română, de la Episcopiile din Cluj, Buzău şi Râmnic. Pictura cu care a fost împodobită biserica a fost făcută în tehnica ulei şi executată de către Hampu Dumitru din Cluj-Napoca. Biserica a fost sfinţită la 26 septembrie 1976 de către P.S. Iustinian Chira Maramureşanul, preot paroh fiind Bolbos Ioan, care a fost numit în parohia Bogata de Sus începând cu data de 1 septembrie 1973.

Părintele Bolbos Ioan a slujit până în anul 1977, din 1 aprilie 1978 preluând parohia părintele Măgurean Florin. Din 1 octombrie 1984 grijile parohiei au fost preluate de către preotul Găurean Timoftei, sub îndrumarea căruia s-au efectuat lucrări de reparaţie la exteriorul bisericii, s-a construit o clopotniţă, pentru care s-au procurat două clopote mari, şi s-a reparat casa parohială, parţial afectată de un incendiu (1988). În urma acestor lucrări biserica a fost resfinţită de către P.S. Irineu Pop Bistriţeanul, la data de 14 iulie 1991.

Din 1 octombrie 2005 parohia este sub îndrumarea preotului Moldovan Gabriel-Dănuţ. În anul 2006 s-au procurat icoane noi, în stil bizantin, pentru iconostasul bisericii. Icoanele au fost realizate de către prof. Ungureanu Pompeiu-Radu, de la liceul de arte din Cluj-Napoca. În perioada anilor 2007-2009, biserica a fost repictată de către pictorii Necula Emilian şi Ungureanu Pompeiu-Radu din Cluj-Napoca. La data de 19 iulie 2009 biserica a fost resfinţită de către P.S. Vasile Someşanul, iar preotul paroh a primit distincţia de iconom.

Preoţii cunoscuţi cu numele care au slujit în Bogata de Sus sunt: Ştefan, Constantin, Gheorghe, Ioan Mateiaş, George Ciont, Ioan Iuga, (din 1867), Ioan Budu (din 1877), Vasile Butean (din 1891), Ungur Alexandru (din 1903, iar între anii 1930 – 1934, a purtat grija construirii  bisericii din Calna), Deuţiu Ioan (din 1941), Ramba Gheorghe (din 1959), Bolbos Ioan (din 1973), Măgurean Florin (din 1978), Găurean Timoftei (din 1984) şi Moldovan Gabriel-Dănuţ (din 2005 până în prezent).

În prezent satul Bogata de Sus are 228 credincioşi ortodocşi, iar preocuparea social-filantropică principală este sprijinirea Preventoriului TBC pentru copii din localitatea Ilişua, jud. Bistriţa-Năsăud cu tot ce este nevoie (alimente, haine, rechizite şcolare, bani, muncă voluntară).

Despre părintele Ionuț-Grigore RODILĂ  :

 

Date în curs de actualizare…