Sari la conținut

Parohia Dej I

Pr. Gavril GretinucDate de contact:

Preot paroh: Gavril Ioan GRETINUC

Adresa:

Telefon: 0768 532 845

Email: dej1 @ protopopiatulortodox.ro

Pr. Iuliu LeachPreot slujitor: Iulius-Teodor LEACH

 

 

 

 

Istoricul parohiei:

Parohia Ortodoxă Română Dej I s-a înfiinţat în luna mai 1873 din credincioşii ortodocşi existenţi în Dej şi prin trecerea de la greco-catolici la drtodocşi a circa 60-76 familii. În actul întocmit şi înregistrat cu nr. 604/1873 semnat Şteru Mihali se face cunoscut protopopului ortodox că un nr. de 109 bărbaţi cu familiile lor, care însumează 500 de suflete, trec de la greco-catolici la ortodocşi şi solicită ca aceste cereri să fie înaintate spre aprobare Mitropolitului Şaguna de la Sibiu. Aceste treceri ale credincioşilor de la greco-catolici la ortodocşi au fost determinate de nemulţumirile acestora în privinţa problemelor financiare şi a comportamentului şi protopopului greco-catolic Ioan Colceriu, care în urma acestui episod a fost transferat din Dej.

Primul locaş de rugăciune ortodox s-a ridicat din scânduri pe grădina credincioasei Anica Pintea lângă râul Salca, care în 1876 este transferat pe un teren din str. Codrului, cumpărat cu sprijinul Consistoriului Arhidiecezan Sibiu. Acest locaş a fost întrebuinţat până în anul 1905. Tot pe acest teren a fost construită şi casa parohială, unde a funcţionat până în anul 1911 „Şcoala Confesională Ortodoxă”.

În anul 1887 prin isistenţa preotului şi protopopului Teodor Herman şi cu ajutorul Consistoriului Arhidiecezan Sibiu s-a cumpărat o grădină de 371 stânjeni pătraţi, situată pe str Şaguna – azi Gutinului – de la Ludovic Lov în vederea edificării actualei biserici. Zidirea bisericii începe în anul 1900 şi a fost încredinţată întreprinzătorului Faichter Albert şi zidarului Wasz Imre care au lucrat sub supravegherea arhitectului Andreiu Karacsony din Dej care a întocmit şi planul bisericii. Construcţia a fost realizată în formă de navă cu altar şi turn. Lungimea a fost de 23,10 ml, lăţimea a fost de 10,90 ml, iar înălţimea de 9,40 ml şi turnul  34,20 ml. Încă de pe atunci se prevedea posibilitatea extinderii bisericii în caz de necesitate.

În anul 1905 biserica a fost sfinţită provizoriu de către protopopul Teodor Herman cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

În anul 1904 a fost confecţionat iconostasul de către meşterii Ioan Măşcăşan şi Ioan Rot, iar sculptura a fost executată de o firmă din Budapesta şi uşile iconostasului au fost făcute în 1926 de către Francisc Struhala din Cluj. Icoanele de pe iconostas au fost pictate în 1905 de profesorul de desen Szadnary Ianoş de la Gimnaziul de Stat din Dej.

În anul 1902 biserica a fost înzestrată prin donaţii cu trei clopote care au fost rechiziţionate în anul 1916 pentru război. Din cauza condiţiilor financiare modeste clopotele n-au putut fi înlocuite decât în anul 1927.

Sfinţirea bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dej s-a făcut la 25 de ani de la edificare – 25 septembrie 1927 de către Episcopul Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului şi Clujului.

În anul 1960 a fost reparat interiorul bisericii şi s-a zugrăvit interiorul de către zugravul Valasnoy; iar în anul 1980 a fost reparat exteriorul.

În anul 1989 pentru faptul că nu s-a primit autorizaţie de extindere a bisericii s-au construit actualele balcoane.

În anul 1991-1993 după evenimentele din 1989 s-a executat extinderea bisericii cu 8 ml plus altarul.

În anul 1994 a fost executată pictura bisericească în tehnica tempera de către pictorii Tistu Victor şi Nicolae Andonaş din Bacău, Ştefan Teodor din Şomcuta Mare şi Dosa Cristian din Dej.

În 24 septembrie 1995 a avut loc resfinţirea bisericii de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu Anania şi PS Episcop Vicar Irineu Bistriţeanu.

Între anii 2008-2010 s-a executat reparaţii exterioare cu tencuială în terasit de către meşterul Sabău Indrei din Maramureş iar în 7 noiembrie 2010 biserica a fost resfinţită de către PS Episcop Vicar Irineu Bistriţeanul.

În anul 1920 a luat fiinţă Corul parohiei organizat şi condus de către profesorul de muzică Mina Stanciu de la Liceul de Stat din Dej. Cu unele intermitenţe profesorul Stanciu a condus corul bisericii până în anul 1939, după care a fost condus de către Ioachim Godorogea până în 1954, care a fost şi cântăreţ la strană. Corul a mai fost condus apoi de către: Gălan Petru, Stoicescu Ştefan şi Roman Sabin în perioada 1955- 1995. Din 1996 până în 2004 corul a fost condus de către D-na preoteasă Maria Herineanu – profesoară de muzică. Din 2004 până în prezent corul este condus de dirijorul Braşoveanu Mihai, absolvent de Seminar Teologic şi studii economice superioare.

De la înfiinţarea parohiei din 1873 Parohia Ortodoxă Dej I a avut următorii cântăreţi bisericeşti:

 1. Vasile Racolţa – 1873 – 1903
 2. Darie Şincai –  1903 – 1913
 3. Ioan Raţiu –  1913 – 1919
 4. George Rus –  1920 – 1932, care avea 4 clase primare şi primea o plată anuală de la popor de 150 lei.
 5. Ioan Chira, din Cuzdrioara – angajat provizoriu 1932 – 1935
 6. Grigore Roman – învăţător pensionar 1936
 7. Ioan Suciu – avea Şcoală de cântăreţi de la Sibiu ( cu media 9,14) 1937 – 1945; avea ca ajutor la strană pe Vasile Filip şi Grad Gheorghe
 8. Ioachim Godorogea – 1945 – 1954, avea salar de la Stat
 9. Ioan Suciu – agent sanitar, a cântat la strană de la vârsta de 20 de ani, fiind până în 1947 cântăreţ ajutător; a slujit la strană până în 1954;
 10. Misaroş Teodor – avea atestat de asimilat, a servit strana între anii 1954-1958
 11. Năstase Vasile – 1958-1970, fiind şi paraclisier cu mult devotament faţă de Biserica Ortodoxă.
 12. Falub Ioan din Codor, cu atestat de asimilare 1970-1993
 13. Micheş Mircea 1993-1995
 14. Platon Alexandru cu Diplomă de cântăreţ bisericesc din 1996 până în prezent.

În privinţa Şcolii Confesionale Ortodoxe ce a funcţionat pe lângă biserică în perioada 1880-1911, protopopul Teodor Herman în „Monografia Protopopiatului Ortodox Dej” enumeră învăţătorii care au funcţionat în această perioadă:

 1. Ioan Pop – din comuna Ciolt, jud. Satu Mare
 2. Teodor Herman – protopopul local în anii 1885-1886; 1896- 1897
 3. Teodor Coroian 1886-1889
 4. Vasile Trifan 1889-1890
 5. Vasile Farcaş 1891-1895
 6. Gavril Gherman 1895- 1896
 7. Gavril Măriceanu 1897-1898
 8. Grigore Pintea 1898- 1899
 9. Alexandru Sorin 1899-1900
 10. Darie Şincai 1900-1901
 11. Augustin Herman 1901-1911

Despre părintele: Gavril Ioan GRETINUC

Şcoli absolvite şi anul absolvirii:

 • Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, absolvit în 2006;
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Română din Cluj-Napoca, absolvită în 2010;
 • Studii universitare de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Română la secţia Pastoraţie şi Duhovnicie, pe care le frecventez şi în present.

Data hirotoniei : 2 februarie 2011

Ultima actualizare: 04.12.2023

Ultima actualizare: 13.10.2023