Sari la conținut

Parohia Dej III

Date de contact:

Pr. Nicolae Munteanu

Preot paroh Nicolae Muntean

Adresa:Dej, Str. Unirii

Telefon:

Email: dej3 @ protopopiatulortodox.ro

Pr. Adrian Bolog

Preot slujitor Adrian Bolog

Adresa:Dej, Str. Unirii

Telefon:

Email:

Istoricul parohiei

Parohia ortodoxă Română Dej III, Cartierul Dealul Florilor, Protopopiatul Dej, jud. Cluj, a luat fiinţă prin Hotărârea Permanenţei Eparhiale Cluj din 18 februarie 1995. S-a procedat la restructurarea Parohiei Dej II, care a cedat jumătate din patrimoniu.

Administraţia Parohială a fost încredinţată preotului Câmpean Ioan cu data de 01 aprilie 1995. Biserica parohială are un istoric recent şi cunoaşte următoarele etape:

În şedinţa din 20 decembrie 1990, Permanenţa Consiliului Eparhial Cluj a aprobat propunerea de înfiinţare a Parohiei Ortodoxe Române, Dej III. Hotărârea P.E. Cluj a fost apoi aprobată şi de Secretariatul de Stat pentru culte Bucureşti în temeiul 595/1991 şi comunicat Protopopiatului Ortodox Dej cu adresa 412 din 22 februarie 1991;

În anul 1991 s-a obţinut terenul în vederea construirii unei biserici parohiale în cartierul Dealul Florilor, făcându-se un schimb de proprietăţi între Primăria Municipiului Dej, teren nr. topo 4999 în suprafaţa de 2997 m2 ce servea piaţă agroalimentară şi Parohia Ortodoxă Dej II cu un teren din strada Carpaţi;

În decursul anului 1991 s-au început demersurile pentru proiectul de construcţie a noii biserici cu hramul Sf. Treime. Proiectul a fost încredinţat spre executare firmelor S.C. MUNDOR S.R.L., arhit. Dorin Munteanu şi S.C. TRANSEXIM – AVANTI S.R.L., arhit. Călin Bumb, în urma studiului geodezic efectuat de către Institutul de Proiectare Cluj condus de D-l Mircea Petrina – profesor universitar Cluj;

Piatra de temelie a fost pusă pe 11 aprilie 1993 prin slujba oficiată de către P.S. Irineu Bistriţeanul. În anul 1995 lunile mai – iulie s-a construit biserica de lemn – provizorie – cu hramul Înălţarea Domnului şi care s-a sfinţit la 8 octombrie 1995 de către P.S. Irineu Bistriţeanul. Biserica are formă de navă;

Lucrările de construcţie a Bisericii Sf. Treime au început în anul 1999 în urma autorizării proiectului din 18 mai 1999. Proiectul are câteva componente importante:

– structura de rezistenţă a bisericii este aşezată pe 72 de piloni 16 m x 1,20 ø, care sunt prinşi de grinzi 1,20 x 1,00 beton + armătură;

– demisol;

– corpul propriu şi în formă de cruce cu braţ prelungit, turlă centrală şi două turle spre faţada principală;

– interiorul păstrează formă de cruce cu braţ alungit având abside laterale etajate (balcoane), sprijinite pe capiteluri brâncoveneşti;

La data actuală 12 martie 2013 biserica este în faza de pregătire pentru lucrările de pictură în tehnica frescă.

Dintre preoţii slujitori amintim: Pr. Câmpean Ioan (1995), Pr. Matroş Florin (1995-1999); Pr. Mureşan Teodor 01.12.1999 – preot paroh din 01 aprilie 2004 – 2022.

Parohia în prezent are aproximativ 4200 de credincioşi ortodocşi cu stare materială medie, pensionari, muncitori, intelectuali, şomeri.

La nivel parohial se desfăşoară următoarele activităţi:

  1. a) activitate catehetică în zilele de Duminică până Joi în cadrul vecerniei;
  2. b) activităţi social filantropice – colecte pentru persoane sărace – ajutoare la 50 de persoane (bani şi alimente) defavorizate;
  3. c) activităţi diferite în parteneriat cu Şcoala „Avram Iancu” şi grădiniţele din raza de activitate a parohiei.

Date despre preoți:

In curs de actualizare.