Sari la conținut

Parohia Dej II

Date de contact:

Preot paroh Cătălin-Alexandru Feier

Adresa: str. Regina Maria nr.4

Telefon: 0742 275 886

Email: [email protected]

 

 

Preot slujitor Emil Sabadis

Adresa: str. Regina Maria nr.4

Telefon: 0761 626 222

Email: [email protected]

 

 

Istoricul parohiei

Biserica cu hramul ” Adormirea Maicii Domnului „, str. Regina Maria, nr.4, Dej.

· Construită între anii 1883-1896 , cu pictura executată de către pictorii Tistu Victor și Nicolae Andronaș din Bacău, Stefan Teodor din Șomcuta Mare și Doșa Cristian din Dej, între anii 1995-1996.

· Preot paroh: Cătălin Alexandru Feier

· Preot slujitor : Emil Sabadîș

· Numărul credincioșilor : 3425 suflete

Orașul Dej este situat la confluenta Someșului Mic cu Someșul Mare. Originea lui vine din vremuri străvechi. Privitor la numele orașului cea mai acceptată teorie este că originea numelui vine din limba slava de la cuvântul ” dessa”, care înseamnă loc băltos, Dejul fiind așezat pe un loc cu izvoare, mlaștini și bălti care împiedicau construcțiile și comunicațiile, purtând de-a lungul timpului nume ca acestea: Desus-1333, Esuar-1334, Deswaro-1336, Des-1406, Dees, Dech- 1601, Dgyes-1808, Desz-1848, Gyes-1850, Deesch-1854?, dar și nume de „dizos” adică cetate fortificata, cf. Constantin Daicoviciu și nume franțuzești (Deesburg) germane (Burglos) sau latine (Dionisiopolis) fiind un centru important și datorită ppoziției geografice, pentru exploatarea sării încă de dinaintea epocii romane.

Cu toate că în momentul de față orașul este aproape în întregime românesc si ortodox, totuși în oraș abia la sfârșitul secolului al XVII- lea se stabilesc românii, datorită faptului că existau dispoziții din partea conducerii orașului de îngrădire a stabilirii altor categorii sociale decât cele cu titluri nobiliare, aceasta pentru că în anul 1668 orașul avea rang de oraș nobiliar. În ciuda acestor măsuri strâmbe , numărul românilor creștea, aceștia fiind de multe ori protejați de către înșiși acești nobili pentru hărnicia lor.

Începând cu anul 1743 numărul romanilor din oraș a crescut forte mult. Iosif al II-lea, împăratul Austriei, precum și guvernatorul Ardealului se amestecau în afacerile interioare ale orașului, în scopul creării unei administrații perfecte, astfel că diriguitorii orașului sunt nevoiți să doneze pentru românii din oraș, un loc de cimitir pe „Dealul Cocosolor” . Nu aveau nici biserică, nici preot, fiind nevoiți să meargă pentru nevoile sufletești la preoții și la bisericile din jur.

Primul pas pentru zidirea unei biserici pentru români a fost făcut în anul 1793, când contele Henter Anton, dăruiește o bucată de pământ lângă Valea Salcă, drept loc de biserică, fapt pentru care acesta a fost tras la răspundere de căre magistratul orașului, care îl amenința pe protopopul Câțcăului, să nu cuteze să încerce construirea bisericii, pentru că o va dărâma. Totuși românii nu încetează demersurile până când, în cele din urmă, cu

sprijinul contelui Szigismund Koris din Mânăstirea, li se permite zidirea bisericii. Biserica a fost zidită în anul 1799 pe malul Văii Salca, din lemn de stejar cu turnul tot din lemn, acoperit cu șindrilă. Alături de ea s-a construit și o căsuța parohială. Această biserica a servit aproape un veac ca loc de închinare, de înfrățire și mângâiere în acele vremuri de restriște a românilor printre care erau și mulți cărturari. Cu durere s-au despărțit credincioșii români de această bisericuță în anul 1896, când a fost vândută și transportată în satul Catalina, din apropierea Dejului, pentru ca să deservească aceluiași scop. În urma evenimentelor anilor 1848- 1849, în împrejurări favorabile, s-a deschis sub patronajul bisericesc și o scoală în anul 1852, școala care a pregătit mulți funcționari și meseriași.

Biserica actuală s-a început în anul 1883, prin daniile oamenilor săraci și s-a zidit mai mult cu vizitii și servitoarele din Dej. Lucrările s-au încheiat în anul 1896, când a început să se slujească în ea.

Din anul 1897 i-au fost procurate și instalate trei clopote în greutate de 500 kg. și respectiv 120 kg., fabricate la Sopron. Aveau un sunet melodios, auzindu-se de la mari depărtări, însă în anul 1917 au fost rechiziționate de către armata austro-ungară. După război s-au cumpărat alte trei clopote noi.

Iconostasul a fost executat de către firma Retoy și Benedek din orașul Budapesta. Biserica a fost sfințită în anul 1903 . Acoperișul a fost înlocuit în anul 1968. În spatele bisericii s-a ridicat o clădire în anul 1886, care a deservit până în anul 1918, drept scoală confesională românească, care a fost desființată ca urmare a etatizării învățământului.

La împlinirea a 150 de ani de învățământ românesc în orașul Dej, pe frontispiciu clădirii s-a instalat o placa comemorativa în acest sens, cu participarea organelor locale și a factorilor culturali ai urbei. Din 2002 până în 2006, în localul restaurat al acestei scoli confesionale, parohia a susținut funcționarea unei cantine unde puteau servi o masă caldă enoriașii săraci și persoanele nevoiașe aflate în tranzit prin Dej. Devenind neadecvat ca spațiu și înmulțindu-se „asistații”, cantina și-a încetat activitatea. De asemenea a primit și alte destinații sociale pentru un timp, însă acum clădirea servește ca sală de ședințe, birou si arhiva parohiala, dar și casă parohiale în partea superioară a ei.

Din anul 1989 bisericii i s-au făcut ample lucrări de reconstrucție , extindere, consolidare a zidurilor și bolților, s-au înlocuit tencuielile, s-au construit anexe și s-a pictat. Pictura a fost executata de către pictorii Tistu Victor, Nicolae Andronaș din Bacău, Ștefan Teodor din Șomcuta Mare și Doșa Cristian din Dej, între ani 1995- 1996.

La 100 de ani de la terminarea zidirii acestei biserici, locașul a fost târnosit la data de 27 octombrie 1996, de către Înaltpreasfintitul Bartolomeu V. Anania, Arhiepiscopul Vadului , Feleacului sși Clujului, înconjurat de un mare sobor de preoți și diaconi în prezența unui mare număr de credincioși.

În acest locaș de cult au slujit de la zidirea lui până în prezent următorii preoți:

Pop Gavril din Ocna-Dejului din 1755-1781; Matei din Codor între 1781-1798; Pop Gavril, din nou, care păstorește până în 1825; Pop Petru, (care a devenit și protopop), 1825-1845; Marcu din Mânăstirea, 1845-1846; Colceriu Ioan, 1846-1873; Negruțiu

Nicolaie, 1873-1875, „domol și bine cumpătat”; Wele Ioan, ”om energic, idealist, meșter însă de a vedea și partea practică și folositoare a lucrurilor”, descendent dintr-o familie nobiliară de armaliști din Mosca (Răzoare) orașul Târgu Lăpus, 1875-1910; Avram Alexandru, capelan, 1894-1905, transferat la Sângeorz-Bai; Papiu Aurel, capelan, 1905-1910, transferat la Cuzdrioara; Boroș Ilariu, 1910-1919; Șanta Ioan, 1919- 1920;

În anul 1920, parohia s-a divizat în Parohia Dej I, slujită de preoții Marga Iacob, (protopop), 1920-1943 și Mânzat George (fost protopop, autorul monografiei orașului Dej), 1927-1948, și Parohia Dej II, slujita de preoții, Rebreanu Vasile 1920- 1927 și Vancea Ioan, fost preot în Lozna.

Din anul 1948, revine la formula unei singure parohi, păstrându-i-se numele de Parohia Dej II, slujită de preoții Mânzat George, 1948- 1950; Cătălișan Ioan, 1949- 1975; Toderean Gavril, care a slujit împreună cu preotul Cătălișan între 1958-1991; Deac Ioan, 1975-1992 și Man Alexandru, 1975-1995, cu slujire simultană ; Câmpean Ioan, 1992-1995, când a fost transferat la noua Parohie Dej III, Dealul Florilor; Bolbos Ioan, 1990-2021 , preot vrednic și luptător dârz pentru unitatea Parohiei Ortodoxe Dej II; Sabadîs Emil, 1995 – prezent; Cătălin-Alexandru Feier 2021 – prezent , cu slujire simultană.

Din arondismentul Parohiei „Adormirea Maicii Dommului” Dej II s-a creat Parohia „Înălțarea Domnului ” Dej III, în anul 1995. Parohia Dej II, prin preotul paroh Bolbos Ioan. a făcut demersurile și a reușit schimbul de teren de 3000 mp din str. Carpați, nr. 19, proprietatea parohiei Dej II , cu suprafața echivalentă, cu Statul Român, pe amplasamentul fostei piețe agro-alimentare de pe strada Uniri din cartierul Dealul Florilor, fapt ce a stârnit proteste din partea unor cetățeni ai Dejului, desființându-li-se pentru scurt timp, piața. Odată cu înființarea Parohiei Dej III- Dealul Florilor, Consiliul Parohial Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului” – Dej II, a donat și clopotul mic de 120 kg și jumătate din patrimoniu existent la acea vreme, parohiei nou înființate.

Totodată, în anul 2022, tot ca urmare a sentimentului de frățietate și dărnicie, la inițiativa preotului paroh Cătălin Alexandru Feier, și la solicitarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, parohia a donat o parcelă de aproape 4 hectare de teren (Poiana Bacău), pentru a se înființa o nouă mănăstire care va purta hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

Pe tărâm educativ amintim dascălii care au funcționat la școala confesională a parohiei din casa școlară construită în 1867, dar și la școala din casa situata în curtea bisericii, construita in anul 1886. Aceștia sunt: Vasile Șuteu, menționat în 1867; Vasile Bene – 1877; Andronic Petre – 1886; Laurențiu Micheș -1890; Nicolae Chifor- 1894; Ioan Bacociu în anii 1898, 1900, 1903, 1906, 1914. Din anul 1918 învățământul a devenit învățământ de stat desființându-se activitatea școlară cu învățământ confesional.

Pe lângă Parohia Dej II, a activat o perioada de 10 ani (2004-2014), Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români din Dej cu sediul în fosta școala confesională din curtea bisericii, condusă de către studentul teolog de atunci Vlad Benea, devenit azi părintele Grigorie, ieromonah, la mănăstirea Sfinții 40 de mucenici din Gherla. Din anul 2021, Liga își reia activitatea în vechiul sediu, casa din curtea bisericii noastre.

În perioada 2014-2017, biserica a fost împrejmuită cu gard , s-a amenajat și modernizat fațada gardului de la stradă, s-a modernizat grupul sanitar, s-a amenajat curtea cu pavaje și gard nou, gazon și rondouri cu flori, în prezent aduce în forma unui mic părculeț sporind sfințenia locașului. Totodată a fost schimbat acoperișul de pe casa din curtea biserici și a fost vopsită tabla de pe biserică. S-au achiziționat scaune noi în locul vechilor bănci. A fost creat și un spațiu de joacă pentru cei mici, conturându-se un ambient atractiv, după exigentele noi. În interior s-a adăugat mobilier nou, vase liturgice, vesminte, sonorizare.

Din anul 2021, odată cu venirea noului preot paroh Cătălin Alexandru Feier, la inițiativa sa și cu sprijinul împreună – slujitorului preotul Emil Sabadîș, dar și cu implicarea Consiliului Parohial, au demarat ample lucrări de modernizare si reorganizare a locașului de cult. Astfel amintim următoarele: În anul 2021 a fost reorganizat altarul , nivelare prin sapă, o noua sfântă masă din marmură masivă, după cerințele Ierarhului, și placarea pardoselii și a nivelului inferior al pereților cu marmură. A fost înlocuit sistemul de sonorizare cu unul modern, a fost schimbat și updatat sistemul de încălzire, a fost rearanjat întreg naosul bisericii pentru a se asigura credincioșilor un confort sporit. În anul 2022 a fost egalizat naosul bisericii și a fost achiziționată o mochetă nouă. Tot în acel an au fost achiziționate piese de mobilier sculptat pentru strană și altar. În anul 2023 au fost executate ample lucrări de reparații interioare la nivel de pictura și zidărie, curățându-se pentru prima dată într-un mod specializat, iconostasul sfântului locaș. Totodată exteriorul bisericii a fost revopsit în totalitate și au fost schimbate, în parte, tâmplăriile și jgheaburile

Din anul 2022, biserica a primit marea binecuvântare de a primi o replică a icoanei Maicii Domnului Prodromița, din muntele Athos, așezată la loc de cinste într-o axioniță special concepută pentru icoană, prin ea aducându-se în locașul de cult, și o frântură din liniștea duhovnicească a muntelui Athos.

Biserica a fost resfințită de către Parintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei înconjurat de un sobor de peste 40 de preoți și diaconi, la sărbătoarea “Cinstirea icoanei Maicii Domnului Prodromita “ în data de 12 Iulie 2023, la acel moment istoric pentru comunitatea euharistică din Dej, participând mii de credincioși din Dej și împrejurimi !

Cântăreț al Bisericii este Dascăl Vasile, încadrat la Parohia Dej II din anul 1996.

Biserica are și un cor mixt pe patru voci cu origini în perioada interbelică, format din 55 de persoane. Din 1987 dirijat de prof. Teodor Sechei, iar din 2015 dirijat cu aceeași măiestrie, pricepere și devotament de către Petrus Ioan. Corul asigură în toate duminicile și sărbătorile de peste an, răspunsurile liturgice. Corul susține concerte de colinde, concerte pascale sau laice, dedicate diferitelor aniversări.

De la începutul anului 2023 în biserică se desfășoară pe lângă ritualurile zilnice de rugăciune, un program săptămânal de studiu și lectură biblică, la care participă, îndrumați de preoții slujitori, suflare mare de buni creștini ortodocși, și nu numai, doritori de a cunoaște Cuvântul Domnului.

În prezent, în biserică se slujește zilnic, în fiecare dimineață Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și seara, diferite slujbe după timpul liturgic din cursul anului.

Date despre preot:

Numele şi prenumele:  Cătălin-Alexandru Feier

Părintele Cătălin Feier este licențiat al Universității Babes-Bolyai, Facultatea de Teologie Ortodoxă specializarea teologie ortodoxă pastorală și deține un masterat în consiliere pastorală și asistență psihosocială în cadrul aceleiași universități.

Păstorește Parohia Dej 2 din 2021, deține din anul 2019 distincția de iconom, iar în anul 2023 a fost hirotesit iconom-stavrofor.

NUMELE SI  PRENUMELE:   SABADIŞ  EMIL

Data naşterii:     22  martie 1958, comuna CHIUZA ,  jud.  BISTRITA-NASAUD

Şcoli absolvite:  – Seminarul Teologic Ortodox  CLUJ-NAPOCA  1980

  • Facultatea de Teologie  ORTODOXĂ DIN CADRUL  UNIVERSITATII “BABES –BOLYAI”  CLUJ – NAPOCA

Data hirotoniei :                 diacon:  21 septembrie 1981 în Diviciorii Mari

                                                    preot:   27 SEPT. 1981 IN  FILIA  COASTA   BN.

Parohii ocupate:  –         PAROHIA  CAIANU,   PROTOPOPIATUL  CLUJ ,    01  OCT. 1981  –   30 OCT.1990.

  •  PAROHIA  FUNDATURA  PROTOPOPIATUL  DEJ, 01  1990  –   30 NOI. 1995.
  •   PAROHIA  DEJ  II   PROTOPOPIATUL   DEJ            01 DEC.   1995   –

Grade profesionale :    definitivat –     1991.

Gradul   II      –     1992.

Gradul     I        –    1999.

Distincţii primite:          sachelar     18.10 1996      –      IPS . BARTOLOMEU

iconom      18.10  1996     –      IPS   .  BARTOLOMEU

ICONOM- STVROFOR    06.12. 2003     –     PS.  VASILE   SOMESANUL

Ultima actualizare a paginii: 25.07.2023