Tunderea în monahism a părintelui Arsenie, Mănăstirea „Stefan Vodă” – Vad

DSC_0696Marţi, 24 martie 2015, a fost tuns în monahism, părintele Arsenie de la Mănăstirea  Ştefan Vodă, din localitatea Vad. La acest eveniment a luat parte un sobor de preoţi şi monahi, în frunte cu părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru.

Făcând acest pas, părintele Arsenie îşi înnoieşte existenţa, iar îmbrăcămintea pe care o primeşte ca monah, nu rămâne numai la suprafaţă ca și hainele obişnuite, ci se imprimă în intreag sa fiinţă. El arată şi prin aceste haine, că renunţă să mai trăiască pentru sine, precum a arătat Hristos, prin glasul Sfântului Apostol Pavel, în epistola către Galateni capitolul 2, versetul 20 ,, şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi Sa dat pe Sine Însuşi pentru mine.’’

Schimbarea îmbrăcămintei stă în strânsă legătură cu Botezul, reprezentând o activare intensivă a darului baptismal. În cadrul Botezului prima haină pe care o primeşte omul, este pânză albă, reflex al „luminii de pe Tabor”. Asemeni, la intrarea în monahism, prima haină pe care o primeşte monahul, este o cămaşă albă.

IPS Antonie Plămădeală spunea că „uniforma monahală este, ca şi mănăstirea, casa monahului. Fără ea monahul este fără domiciliu şi fără identitate. Fără ea nu mai este el. Uniforma este „Regula” ieşită din cuvânt şi literă, este „Regula” îmbrăcată. Ea este în acelaşi timp semnul tradiţiei, ca semn comun al tuturor, ca semn al solidarităţii, al comuniunii şi mai presus de toate, al legământului, de care trebuie să-şi amintească în permanentă. De aceea, potrivit tradiţiei unor mănăstiri mai rigoriste, călugării nu se dezbracă de uniformă nici noaptea. Iar celor care se dezbracă, atunci când se îmbracă din nou, li se spune să facă vot de recălugărire în fiecare dimineaţă!”

Alături de tânărul monah, s-au aflat şi personele apropiate acestuia.

La final, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru,  a rostit un cuvânt de susţinere şi întărire pentru tânărul care de bună voie a ales acest drum.

Fotografii: Tunderea în monahism a părintelui Arsenie, Mănăstirea „Stefan Vod