O seară de rugăciune la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Dej

Duminică, 4 decembrie, la Biserica Ortodoxă Română cu hramul  ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dej, credincioşii veniţi în număr foarte mare au luat parte la o seară de rugăciune deosebit de frumoasă în care au slujit cinci preoţi.

Slujba Vecerniei a fost oficiată de preotul slujitor Leach Iuliu – Teodor la care au mai luat parte preotul paroh Chirilă Gavril de la aceeaşi biserică, împreună cu preotul Pavel Pop de la Biserica Spitalului Municipal din Dej şi preotul Silviu Pop, paroh la Biserica ,,Sfântul Apostol Andrei” din Dej, cărora li s-a alăturat ca invitat special Părintele Petru Băgăcian, paroh al Bisericii cu hramurile ,,Sfânta Parascheva”, ,,Sfântul Mare Mucenic Mina” şi ,,Sfinţii Români” din Gherla. Vecernia a fost  urmată de sfinte rugăciuni de dezlegare pentru diverse nevoi şi trebuinţe, rostite de către cei cinci preoţi.

În încheiere, părintele Petru Băgăcian din Gherla a ţinut un cuvânt de învăţătură despre Sfânta Taină a Spovedaniei şi importanţa deosebită a acesteia, mai ales acum când societatea traversează o criză spirituală deosebit de gravă, ca urmare a pătrunderii în neamul nostru a unor păcate mari care îmbolnăvesc trupul şi sufletul.

Părintele Petru a subliniat importanţa unei igienizări spirituale prin Taina Sfintei Spovedanii invocând şi sfaturile Părintelui Arsenie Boca dar şi ale omului de ştiinţă Dumitru Constantin-Dulcan în privinţa unei vieţi cumpătate şi echilibrate, trăite într-un mediu curat, cu o alimentaţie sănătoasă, raţională, cu gânduri bune şi, îndeosebi, cu credinţă în Dumnezeu şi cu dragoste faţă de aproapele. ,,Hristos aşteaptă să ne întoarcem spre El cu întreaga noastră fiinţă. Hristos ne cheamă la rugăciune, post, milostenie şi, mai presus de toate, la dragoste, iertare şi împăcare”, a mai spus preotul Petru Băgăcian, evocând în final minunatele versuri ale Părintelui Ilie Cleopa despre curăţenia sufletească şi Taina Sfintei Spovedanii.

Tot cu această ocazie, credincioşii dejeni s-au închinat la racla cu părticele din moaştele Sfântului Mina, Sfântului Nectarie si Sfântului Ioan Rusul, adusă de la biserica din Gherla. De la aceeaşi biserică, a fost adusă spre închinare o copie după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului ,,Pantanassa” (vindecătoarea de cancer), al cărei original se află în Muntele Athos la Mănăstirea Vatoped.

Prin bunăvoinţa Părintelui Petru Băgăcian din Gherla, sfintele odoare vor mai rămâne câteva zile spre închinare la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dej.