Sari la conținut

Comunitatea euharistică a Parohiei Dej II are un nou preot paroh

Părintele Cătălin Alexandru Feier a fost instalat preot paroh în Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” din Dej.

În Duminica a XXXIII-a după Rusalii, când în Biserica Ortodoxă începe perioada Triodului,  în Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Dej a fost o zi de aleasă bucurie duhovnicească. 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de către părintele Ioan Buftea, protopop al Dejului, înconjurat de un sobor restrâns de preoți. 

În cuvântul de învățătură, părintele protopop a subliniat importanța rugăciunii, plecând de la versetul biblic  ,,Doi oameni s-au suit la Templu ca să se roage” (Luca  18, 10). 

După cuvântul de învățătură, din încredințarea Părintelui Mitropolit Andrei, părintele protopop a mulțumit părintelui Ioan Bolbos pentru cei 48 de ani de slujire la Sfântul Altar, din care 30 de ani, în funcția de  preot paroh al Parohiei Dej II, adresându-i urarea de la Sfântul Evanghelist Ioan ,,Să mergeți bine cu sănătatea, precum bine mergeți cu sufletul!” (III Ioan 1,2).

În continuare, a fost instalat noul păstor duhovnicesc al Parohiei Dej II, în persoana părintelui Cătălin Alexandru Feier, oferindu-i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Cheia bisericii, punându-i la suflet sfatul dat de Sfântul Apostol Petru, care în prima sa epistolă capitolul 5 versetul 7 a spus următoarele: ,,Zice Domnul: Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalțe la timpul cuvenit, lăsați Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi!”

La final, părintele Cătălin a mulțumit Preamilostivului Dumnezeu pentru toată binecuvântarea pe care a revărsat-o asupra sa, Părintelui Mitropolit Andrei pentru noua misiune încredințată, părintelui Ioan Bolbos, părintelui Emil Sabadîș, preot slujitor al aceluiași altar și credincioșilor pentru primirea călduroasă. Nu în ultimul rând, a mulțumit bunilor credincioși din Parohia Bonțida, pe care din mila lui Dumnezeu, i-a păstorit timp de 5 ani, mulți dintre ei, în frunte cu primarul Comunei Bonțida, fiind prezenți la acest eveniment.  

De asemenea, părintele Cătălin a afirmat că activitatea sa misionară va fi fundamentată pe trei stâlpi puternici ai ortodoxiei: credință, nădejde și dragoste. ,,Credința pe care sunt dator să o întăresc în sufletele dumneavoastră, nădejdea că Dumnezeu va duce la bun sfârșit toate  lucrările pe care le vom începe și dragostea pe care lucrând-o aici, în Biserică, ne va duce treptat spre brațele părintești ale lui Dumnezeu”.

Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Dej desfășoară activități educaționale, având încheiate protocoale de colaborare cu instituțiile de învățământ, evidențiind rolul important pe care îl are Familia, Școala și Biserica în societate.

Biroul de Presă al Protopopiatului Dej